Sr. D. Rafael de Asis Roig

Foto  Sr. D. Rafael de Asis Roig